Cymdeithion Cadw Tŷ

Cymdeithion Cadw Tŷ

Mae cydymaith cadw tŷ yn darparu cwmni a rhyngweithio hanfodol, ac yn helpu gyda dyletswyddau o amgylch y tŷ. Yn ddelfrydol i bobl sy’n gallu edrych ar ôl eu hunain, ond angen ychydig o gymorth ychwanegol neu sy’n unig. Gellir dibynnu ar ein cymdeithion cadw tŷ i roi cefnogaeth lle’r ydych ei angen ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd rhywun.

Ydych chi’n ei chael yn anodd edrych ar ôl eich hun neu ydych chi’n unig?

Mae nifer o bobl hŷn ac unig yn gallu edrych ar ôl eu hunain yn dda, ond efallai y gallai ansawdd eu bywyd wella gyda help cydymaith neu rywun i wneud gwaith tŷ.

Mae’n bosibl nad oes angen gofal personol, ond gallai fod yn syniad da cael cwmni a all helpu hefyd gyda dyletswyddau dydd i ddydd.

Os ydych yn dymuno aros mor annibynnol ag y gallwch, ond yr hoffech gwmni neu gymorth ychwanegol gyda thasgau bob dydd, yna cydymaith cadw tŷ o Asiantaeth Gofal Bunbury fyddai’r ateb delfrydol.

Companion housekeeper for the elderly

O safbwynt y teulu, gall fod yn rhyddhad mawr gwybod nad yw’ch perthynas ar eu pen eu hun, yn enwedig os ydych chi’n byw gryn bellter i ffwrdd.

Rydym yn cymryd amser i wrando’n ofalus ar yr hyn sydd ei angen arnoch a dod o hyd i’r person cywir i wneud y gwaith hwnnw. Rydym yn hapus i ddod i’ch gweld i drafod eich gofynion.

Elderly companions

Ein cymdeithion cadw tŷ

Mae llawer o’n cymdeithion cadw tŷ yn ofalwyr hefyd sy’n gweithio ar y ‘Rosy Rota’, felly mae ganddynt wybodaeth, profiad a dealltwriaeth o edrych ar ôl pobl hŷn. Yr unig wahaniaeth yw nad ydynt yn cynnig gofal personol, yn rhoi meddyginiaeth neu’n gwneud unrhyw symud a thrafod.

Mae’n cymdeithion cadw tŷ yn ddibynadwy a phrofiadol ac fel gyda’n staff i gyd, maen nhw’n cael eu gwirio’n drwyadl yn unol â Chod Ymarfer UKHCA ac yn meddu ar ardystiad DBS cyfredol.

Rydym yn asiantaeth gofal cartref wedi’n lleoli yn Llanfaelog, Ynys Môn yn cynorthwyo teuluoedd yn bennaf ar Ynys Môn a Gogledd Cymru, er ein bod yn mynd dros y wlad.

Mae Gofal Cartref Môn yn is-gwmni yn llwyr berchnogaeth y Bunbury Care Agency, mae’n aelod o’r UKHCA (Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig) ac yn aelod cysylltiol o SOLLA (Society of Later Life Advisers). SOLLA yw’r unig fudiad yn y DU a all gynnig ymgynghorwyr ariannol achrededig sy’n cynghori a helpu pobl gyda thalu am ofal i’r henoed.

SOLLA logo